BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miejscu Piastowym
NAZWA JEDNOSTKI Zakład Gospodarki Komunalnej w Miejscu Piastowym
Kierownik Jednostki Marcin Czekaj
Lokalizacja Jednostki 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14
KONTAKT 134353012
e-mail: mczekaj@miejscepiastowe.pl
NIP 684 26 52 373
OPIS Zakład jest jednostką organizacujną Gminy, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego.